کمیته علوم و فناوری های نوین در سرطان

دبیر علمی: دکتر علیرضا مجیدانصاری، دکتری بیوتکنولوژی دارویی 

دکتر محمد عبدالاحد

دکتر سید پیمان شریعت پناهی

دکتر حمید مباشری

دکتر شهرام اخلاقپور

دکتر بهرام گلیایی

دکتر محمد هادی فروغمند اعرابی

 

 

 

کمیته طب ایرانی

 دبیر علمی: آقا دکتر حسین رضایی زاده، متخصص طب سنتی 

دکتر روجا رحیمی 

دکتر آرمان زرگران

دکتر محمدحسین آیتی

دکتر مهرداد کریمی

دکتر امیرهومن کاظمی

دکتر رسول چوپانی

دکتر غزاله حیدری راد

دکتر زهرا شیخی

دکتر محی الدین جعفری

 

 

 

 کمیته تغذیه

دبیر علمی: خانم دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه

دکتر سوده رازقی

دکتر محمدجواد حسین زاده

دکتر لیلا آزادبخت

دکتر غلامرضا محمدی فارسانی

دکتر احسان حجازی

دکتر الهام رزم پوش

دکتر آتوسا سعیدپور

دکتر مریم محمودی

دکتر حسین ایمانی

فاطمه تورنگ

 

 

 

کمیته مداخلات روان تنی در سرطان

دبیر علمی: آقای دکتر سهراب دهقان، متخصص آیورودا

دکتر مسعود مهدوی

دکتر فرح لطفی کاشانی

دکتر اکرم السادات سجادیان

دکتر شهرام وزیری

 

 

 

کمیته علوم پایه

دبیر علمی: دکتر محمد امین جاویدی، دکتری ژنتیک

دکتر ولی کرمانی

دکتر کامبیز گیلانی

دکتر نجات مهدیه

دکتر مهرداد کریمی

دکتر فاطمه شهریاری

دکتر فلورا فروزش