کنگره سه گانه سرطان پژوهشکده معتمد سال 1398 با موفقیت به پایان رسید، سایت در حال به روز رسانی برای کنگره سال آینده می باشد .